MV5BMWU3ZTk3OWEtZWFiYy00MTY0LWE2YzgtZWMwZmJiZjMwNmM5XkEyXkFqcGdeQXVyMTEyNDAzMDAx._V1_.jpg

Date In Vegas (2020)

Feature Film

IMDB
https://www.imdb.com/title/tt11657968

Director: Serge Vane
Writers: Aleksandr Shchur, Serge Vane (Story by)
Stars: Nikita Bychkov-Andrievskii, Marina DyakonenkoEric Roberts

MV5BMjM5NzFlNzQtMWE5Yi00OTZjLTg2OWYtOTc5ZjEwMWNjZjE4XkEyXkFqcGdeQXVyODk4OTg4NDM_._V1_FMjpg

Producer (2019)

Feature Film

IMDB
https://www.imdb.com/title/tt8684786


Director: Serge Vane
Writers: Yuriy Karagodin, Rishat Muhtarov, Serge Vane (Story by)
Stars: Darya Astafieva, Michelle Andrade, Oleksii Durniev, Vasyl Kit​